Product codeØDØdL1Material
DHTI-01500112-044N1.5001.1250.452NBR
DHTI-02000150-058N2.0001.5000.587NBR
DHTI-02500200-058N2.5002.0000.587NBR
DHTI-03000250-058N3.0002.5000.587NBR
DHTI-03250275-058N3.2502.7500.587NBR
DHTI-03500300-058N3.5003.0000.587NBR
DHTI-04000325-077N4.0003.2500.780NBR
DHTI-04500375-077N4.5003.7500.780NBR
DHTI-05000425-077N5.0004.2500.780NBR
DHTI-06000525-077N6.0005.2500.780NBR
DHTI-07000625-077N7.0006.2500.780NBR
DHTI-08000725-077N8.0007.2500.780NBR